Polityka prywatności

 

I. DANE OSOBOWE

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest ES System K Sp. z o.o. (dalej: “Administrator”).

 

2) Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

a) pisemnie, na adres:

ES System K Sp. z o.o.

ul. Wrzosowa 10

32-340 Wolbrom

b) e-mailowo pod adresem: info@essystemk.pl

 

3) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora może być:

a) wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

b) konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

c) obowiązek prawny, ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

d) konieczność ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO).

 

4) Wykonywanie zawartych przez nas umów polega na produkcji i sprzedaży urządzeń, głównie chłodniczych. Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszelkie czynności towarzyszące przygotowaniu i realizacji umów sprzedaży urządzeń i towarzyszących im usług oraz obsługi posprzedażowej. Przetwarzamy również Państwa dane w celu kontynuacji współpracy, przedstawienia ofert i informacji handlowych oraz informacji marketingowych i newsletterów.

 

5) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania produkcji i sprzedaży urządzeń i towarzyszących im usług, współpracy

z podwykonawcami i serwisantami, obsługi serwisu i gwarancji.

 

6) Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora z takich źródeł jak: korespondencja biznesowa, zapytania handlowe, oferty handlowe, dane z przygotowania i realizowanych umów, uzyskane podczas targów branżowych.

 

7) Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

 

 

8) Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

9) W związku z przetwarzaniem Państwa danych, na podstawie RODO, przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do Państwa danych osobowych,

b) sprostowania Państwa danych osobowych,

c) usunięcia Państwa danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

e) przeniesienia Państwa danych osobowych,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa czy też ochroną naszego uzasadnionego interesu.

Z wymienionych powyżej praw możecie Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem  w sposób opisany w punkcie 2 powyżej.

 

10) Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11) Państwa dane osobowe są bezpieczne. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i  organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

12) Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z wymienionymi celami przetwarzania.

 

II. PLIKI „COOKIES”

1. Witryna korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta za pośrednictwem strony internetowej, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Klient korzysta z witryny – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

2. Witryna internetowa ES System K wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Klienta oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta, aż do ich skasowania.

3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

4. Cookies serwisu internetowego ES System K są bezpieczne dla urządzenia Klienta, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

5. Pliki generowanie bezpośrednio przez witrynę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów ES System K) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

6. Klient może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji serwisu internetowego.

7. Witryna internetowa wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Klienta na stronie internetowej i utrzymywania sesji Klienta; konfiguracji serwisu internetowego i dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta, takie jak: rozpoznanie urządzenia Klienta, zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z witryny; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.

8. Serwis wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności witryny, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics i wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych.

9. Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Klient może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.

 

III. UWAGI DODATKOWE

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis http://www.essystemk.pl/. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

3. ES System K wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną grozi przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, ES System K rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.